2017. december 31., vasárnap

Áhítat 2017Kedves Testvéreim!

A következő igével szeretném a 2017-es Áhítatot bevezetni: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben." (Lk 2,52) Ebben az igeversben négy területet látunk, amelyekben Jézus növekedett. Ezeken a területeken nekünk is növekednünk kell!

Bölcsességben: Egy életen át szükségünk van a tanulásra, mert aki tanul, az fejlődik. A tanultak helyes alkalmazása teszi az embert bölccsé.

Testben: A testünk a Szentlélek temploma, és erre a templomra vigyáznunk kell. Sok ember azért nem tudja Isten tervét megvalósítani, mert a testére nem figyel, így idő előtt tönkremegy. Ne feledjük, Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy a földi életünkhöz, szolgálatunkhoz szükségünk van a testünkre.

Emberek előtt való kedvességben: Az emberi kapcsolatok nagy áldást jelentenek mindenki számára, hiszen a magány rombolja az ember személyiségét. A testvérekkel való kapcsolatban épülünk, a nem keresztényekkel való kapcsolat lehetőséget ad az evangélium megosztására. A kapcsolatok gazdaggá teszik az embert, ha jól élünk velük.

Isten előtt való kedvességben: Isten folyamatosan vezet bennünket, mert gyermekei vagyunk. Tapasztalhatjuk, hogy mindennap új áldásokat ad, új üzenetet küld, ha figyelünk rá. Legyünk engedelmesek, kedvesek Isten előtt.

A napi áhítatok azért íródtak, hogy segítsék az olvasót ezeken a területeken a lelki növekedésben és az élet biblikus megélésében!

Kívánom, hogy legyenek áldásul mindenki számára!


Durkó István   
missziói igazgató2016. december 11., vasárnap

T. L. Osborn - A ​betegek meggyógyulnakEzt a könyvet világszerte az isteni gyógyulásról szóló irodalom huszadik századi klasszikusaként tartják számon. A szerző, T. L. Osborn első kézből osztja meg tapasztalatait Jézus Krisztus feltámadásának erejéről, és arról, hogyan történnek a gyógyulás csodái világszerte tömegesen.

Sok ezren gyógyultak már meg ezt a könyvet olvasva!

Ezt a tiszta, világos nyelvezetben megírt művet prédikátorok is előszeretettel használják forrásanyagként az isteni gyógyulás tárgykörében. „Én vagyok az Úr, a te Gyógyítód”, hangzott az ígéret Isten népének, és ez az ígéret valóra válik, ahogy az Olvasó ezt az élő klasszikust tanulmányozza.2016. november 9., szerda

John Hagee - Bibliai ​sikerkalauz
„Az ​​elme számára a Biblia jelenti a legfőbb útikalauzt, és rengeteg mondanivalója van azzal kapcsolatban, hogy milyen gondolatokat engedhetünk meg magunknak. Ez a könyv nem csupán a világ első számú bestsellere, hanem egyúttal a legjobb vétel is. A Biblia tulajdonképpen a keresztény civilizáció alkotmánya.” 

John Hagee, a San Antonió-i Cornerstone megagyülekezet pásztora e szavakkal indokolja, hogy miért a Bibliában található alapelvek segítségével írta meg az igazi siker titkát firtató Sikerkalauzát. A hazánkban is ismert szerző hét nagy témakörbe csoportosítja a sikeres élettel kapcsolatos mondanivalóját, és minden egyes „titkot” további hét pontban tárgyal, így végeredményben negyvenkilenc olyan bibliai alapelvet tartalmaz ez a mű, amelyek Hagee pásztor közel ötvenéves szolgálata alatt megalapozottnak és időtállónak bizonyultak. 

A könyv fő üzenete, hogy a siker egyikünk elől sincs elzárva. „Ha nem vagyunk sikeresek, az nem Isten hibája!” – olvashatjuk már az első lapokon. A siker itt részletezett ősi, mennyben írott receptjét követve bárki lehet sikeres!

Eredeti cím: The Seven Secrets
2016. október 10., hétfő

Derek Prince - A Jordántól pünkösdig

A Biblia alaptanításai (3. kötet)Derek Prince a modern egyháztörténelem egyik legnagyobb bibliatanítójaként vonult be a köztudatba, életműve több kontinensen gyakorolt döntő hatást tízezrek életére.

A volt filozófiaprofesszor és nyelvész rendkívül alapos kutatómunkájának eredményeit a lehető legegyszerűbb megközelítésben, közérthető stílusban teszi közzé, így ezeket a tanulmányokat olvasva bárki - teológiai műveltségtől és előképzettségtől, sőt felekezeti háttértől is teljesen függetlenül - könnyedén megértheti Istennek az ember sorsával kapcsolatos terveit, és közelebb kerülhet a Biblia világához.

Derek Prince munkásságának egyik főműveként arra vállalkozott, hogy összefoglalja a bibliai kereszténység legfőbb tanításait.

A sorozatnak ez a harmadik kötete a keresztségekről szóló tanítást tartalmazza. Elsőként a vízkeresztség történelmi előzményeivel, valamint bibliai tartalmával és gyakorlatával ismerkedhetünk meg. Azt is megtudhatjuk, hogy miért ellentétes a Biblia tanításával a csecsemők megkeresztelése.

A kötet második felében a Szent Szellemben való keresztségről olvashatunk. Láthatjuk, miért lehetetlen hatékony, a Szentírás mércéjével sikeresnek számító keresztény életet élni Isten Szellemében való bemerítkezés nélkül. Arra is fény derül, hogyan kell venni a Szent Szellemet a gyakorlatban, és mi számít e megtapasztalás igei bizonyítékának.

Tartalom:
- Az eredeti kifejezés
- Miben különbözik János keresztsége a keresztény keresztségtől?
- A keresztény keresztség feltételei
- A keresztény keresztség szellemi jelentősége
- Keresztség a Szent Szellemben
- Vegyétek a Szent Szellemet
- Mindnyájan szólnak nyelveken?
- Érzelmi és fizikai reakciók
- A Szellem ígérete
-Hogyan vegyük a Szent Szellemet?
- A felhőben és a tengerben

2016. augusztus 30., kedd

Joel Osteen - Jobb ​emberré lenni

A sorsformálás hét kulcsa


Joel Osteen, a houstoni Lakewood Church pásztora, akit televíziós közvetítésein keresztül sok országban a „reménység hangjaként” emlegetnek, ebben bestsellerében ahhoz segíti hozzá olvasóit, hogy mélyen magukba nézve olyan pozitív elhatározásokra jussanak, hogy jobb szülők, házastársak, főnökök, beosztottak… egyszóval jobb emberek legyenek.2016. augusztus 1., hétfő

Derek Prince - A hit alapjai

A Biblia alaptanításai (1. kötet) Derek Prince munkásságának egyik fő műveként arra vállalkozott, hogy összefoglalja a bibliai kereszténység legfőbb tanításait.
Ennek a sorozatnak az első, bevezető kötetében az Istennel való találkozásról, valamint a Szentírásnak a hívő emberre gyakorolt hatásáról olvashat felrázó, inspiráló, izgalmas tanulmányokat. 
Ebben a kötetben olvasható a szerző egyik leghíresebb, szinte szállóigévé lett állítása: 
"Csak annyira szeretjük Istent, mint amennyire az Igéjét szeretjük."
2016. február 15., hétfő

Derek Prince - Az eredményes BÖJTA böjtölés a sikeres keresztény élet egyik nagyon fontos kulcsa.
A világhírű tudós és bibliatanító, Derek Prince ebben a tanulmányában bemutatja, milyen alapvető szerepet játszott a böjt mindig is az Istenhez közeledő emberek életében, a Bibliának mind az ószövetségi, mind az újszövetségi könyveiben.
Az Olvasó szembesülhet azzal, hogy a böjt és az ima radikális változásokat képes előidézni egyének és közösségek életében egyaránt, sőt egyenesen történelmet átformáló erő szabadul fel azáltal, ha a hívők odaszántan, Isten akaratának megfelelően böjtölnek.

Emellett olyan gyakorlati kérdések is terítékre kerülnek, mint:
-mi a böjtölés célja,
-hogyan érdemes a böjtre felkészülni,
-mennyi ideig böjtöljünk, illetve
-milyen lelki, szellemi és fizikai hatásokkal jár a böjt?